Bez-nazwy-3

Korzystne zmiany w Prosumencie!

Aktualizacja programu Prosument korzystna dla beneficjenta Program Prosument, finansujący zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, został zmieniony na korzyść beneficjentów. Zmiany będą obowiązywały: dla nowych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW dla samorządów, WFOŚiGW i banków, dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do WFOŚiGW i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy […]

Lamp with green tree oven the book for green eco concept

Ministerstwo Gospodarki przedstawia projekt nowelizacji Ustawy o OZE.

  Dnia 15 maja Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt nowelizacji Ustawy o OZE. Jak zapowiadano, w nowelizacji ustawy znalazł się zapis o zmianie wysokości taryf gwarantowanych. W przyjętej ustawie, stawki gwarantowane dla prosumentów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 3 kW i 3-10 kW wynoszą odpowiednio: 0,75 zł/kWh i 0,65 zł/kWh. W projekcie nowelizowanej ustawy cenę […]