Dofinansowania – fotowoltaika, instalacje fotowoltaiczne

Dofinansowania dla osób fizycznych

Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Jednostka zarządzająca: WFOŚiGW w Łodzi
Zasięg: woj. łódzkie
Beneficjenci: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej na terenie województwa łódzkiego, dla potrzeb której planowana będzie termomodernizacja lub modernizacja źródła ciepła.
Maksymalny koszt jednostkowy: 4500 zł/kWp
Szczegóły dofinansowania:
  • Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania w tym dla zadań wykonywanych w budynkach znajdujących się w trakcie budowy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania.
  • Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na realizacje termomodernizacji budynków w ramach przedmiotowego Programu nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł, w tym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach przedmiotowej dotacji nie może przekroczyć 20.000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej nie może przekroczyć 10.000,00 zł.

Dofinansowania dla przedsiębiorców i spółdzielni mieszkaniowych

Pożyczka ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Jednostka zarządzająca: WFOŚiGW w Łodzi
Zasięg: woj. łódzkie
Beneficjenci: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki, spółdzielnie mieszkaniowe, działy specjalne produkcji rolnej
Forma dofinansowania: pożyczka z umorzeniem części spłaty
Szczegóły dofinansowania:
  • Pożyczka do 95% kosztów kwalifikowanych zadania 
  • Oprocentowanie: 2,5%
  • Wysokość umorzenia: 35%
  • Karencja w spłacie: 1 rok

Program Bocian - rozproszone odnawialne źródła energii

Jednostka zarządzająca: NFOŚiGW
Zasięg: cała Polska
Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Forma dofinansowania: pożyczka
Dopuszczalna moc instalacji: od 40 kWp do 1000 kWp
Szczegóły dofinansowania:
  • Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych zadania 
  • Oprocentowanie: 2%
  • Karencja w spłacie: 1,5 roku