ajax,download,6

DOFINANSOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi niebawem rozpocznie program dotacji dla osób fizycznych na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.

IMG_20160819_151347Program ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jest przeznaczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych budynków mieszkalnych położonych na na terenie województwa łódzkiego. Także dla tych, którzy właśnie są w trakcie budowy budynku, ale oddanie go do użytku nastąpi nie później niż w terminie jednego roku od momentu otrzymania dotacji.
Program dotyczy zakupu i instalacji między innymi paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Pula środków do rozdysponowania przeznaczona przez WFOŚiGW na ten cel wynosi 5 milionów złotych.

 

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie WFOŚiGW:

http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

Posted in Dofinansowania, Dofinansowania, Dotacje Fotowoltaika, Dotacje Fotowoltaika, Uncategorized.