Konstrukcja na gruncie

Kiedy zastosować konstrukcję w gruncie nośnym?

Konstrukcja przystosowana do montażu w gruntach nośnych stosowana jest powszechnie w większości rozwiązań fotowoltaicznych. Na działce przygotowanej, względnie równej i nieznacznie porośniętej roślinnością wysokopienną słupy stalowe montowane są palownicą (wibromłotem). Warunkiem koniecznym poprawnego zamocowania jest korzystny rozkład warstw nośnych w podłożu gruntowym. Projektant klasyfikacja podłoże gruntowe ze względu na właściwości mechaniczne i warunki wodne. Do prawidłowych warunków gruntowych zalicza się grunty mineralne i jednorodnej budowie przy miąższości wierzchniej warstwy nasypu niebudowlanego nieprzekraczającej 0.40m. Konstrukcje wykonujemy ze stali zimnogiętej profile z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10346-DX51d+Z275-N-A-C.

Projekt konstrukcji przygotowujemy nieodpłatnie

Elementy przygotowane z zadbaniem o detale umożliwiają błyskawiczny montaż lekkiej konstrukcji

Niezawodność priorytetem

Właściwe posadowienie generatorów fotowoltaicznych jest kluczowe ze względu na zapewnienie poziomu bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności pracy konstrukcji we wszystkich etapach jej pracy.
Przez dekady aktywności komponenty systemu produkującego energię mogą ulec awarii na wskutek wad ukrytych i produkować potencjalnie niebezpieczne prądy i napięcia w obwodach. Optymalnie dobrany i poprawnie zainstalowany system montażowy, spełniający wymagania obowiązujących przepisów, gwarantuje niezagrożoną eksploatację instalacji.

konstrukcja na gruncie

Skontaktuj się z Biurem Solisys

Zamów wycenę elektrowni fotowoltaicznej, dowiedz się czego potrzebujemy do sporządzenia kompleksowej oferty

More Info

Co potrzebujemy aby prawidłowo wycenić elektrownię fotowoltaiczną?

Dokumenty niezbędne do prawidłowej wyceny elektrowni:

  • Projekt Zagospodarowania Terenu (jeżeli jeszcze nie posiadasz - przygotujemy go nieodpłatnie),
  • planowana moc zainstalowana,
  • rodzaj i typ paneli fotowoltaicznych,
  • lokalizacja stacji transformatorowej i miejsce przyłączenia.

Etapy przygotowania projektu konstrukcji

Konstrukcja na grunt spełnia wymagania norm europejskich w zakresie nośności i dopuszczalnych wartości przemieszczeń. Projekt konstrukcji opracowujemy nieodpłatnie. Dokumentację przygotowujemy w oparciu o Projekt Zagospodarowania Terenu, badania geotechniczne oraz dostarczone przez inwestora informacje odnośnie lokalizacji inwestycji, zastosowanych w projekcie paneli fotowoltaicznych i ich kąta pochylenia. Rozmieszczenie konstrukcji odbywa się wieloetapowo i uwzględnia m.in. optymalizację połączeń stringowych ze względu na dopuszczalne wartości spadków napięć.
Obliczenia statyczne, rysunki do Projektu Budowlanego, rysunki wykonawcze oraz warsztatowe są opracowane przez uprawnionego konstruktora.

Koncepcja

Koncepcja elektrowni fotowoltaicznej obejmuje opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu i ustalenie ramowych danych dotyczących funkcjonowania farmy

Projekt

Etap projektowy wymaga przygotowania Projektu Budowlanego do Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz Projektu Wykonawczego i rysunków warsztatowych konstrukcji.

Realizacja

Na etapie realizacji następuje montaż wyprodukowanych i zamówionych materiałów. W ostatniej fazie inwestycja podlega pomiarom, odbiorom. Sporządza się Dokumentację Powykonawczą.

konstrukcja na gruncie
konstrukcja na gruncie