Lamp with green tree oven the book for green eco concept

Ministerstwo Gospodarki przedstawia projekt nowelizacji Ustawy o OZE.

  Dnia 15 maja Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt nowelizacji Ustawy o OZE. Jak zapowiadano, w nowelizacji ustawy znalazł się zapis o zmianie wysokości taryf gwarantowanych. W przyjętej ustawie, stawki gwarantowane dla prosumentów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 3 kW i 3-10 kW wynoszą odpowiednio: 0,75 zł/kWh i 0,65 zł/kWh. W projekcie nowelizowanej ustawy cenę […]