fbpx

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna to nazwa, która niedawno pojawiła się w przestrzeni publicznej. Sama nazwa farma kojarzona była dotychczas jedynie z dużym, gospodarstwem rolnym. Jednak w połączeniu ze słowem fotowoltaika powstało zupełnie nowe pojęcie definiowane jako farma fotowoltaiczna, czyli duża powierzchniowo inwestycja produkująca najwyższej jakości pożądany przez gospodarkę i indywidualnych odbiorców towar, czyli prąd elektryczny. Farma fotowoltaiczna jest więc elektrownią słoneczną, technologicznym hitem sezonu.

Fotowoltaika, czyli przemiana energii słonecznej w prąd elektryczny

Fotowoltaika (PV – Photovoltaic) pochodzi od greckiego słowa φῶς (fōs), to znaczy światło oraz wolt (volt), czyli jednostki napięcia elektrycznego.

Fotowoltaika jest dziedziną wiedzy badająca możliwości przetworzenia światła słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu tzw. zjawiska fotowoltaicznego, czyli powstawaniu siły elektromotorycznej pod wpływem promieniowania słonecznego. Zjawisko to odkrył w roku 1839 francuski fizyk Aleksander Edmund Becquerel. Obecnie wykorzystuje się je w ogniwach fotowoltaicznych, powszechnie nazywanych modułami. Są one podstawowym elementem farmy fotowoltaicznej.

Farmy fotowoltaiczne genialny wynalazek z potencjałem

Elektrownia słoneczna to duży teren pokryty modułami słonecznymi generującymi energię elektryczną ze światła słonecznego. Na instalację fotowoltaiczną składają się: moduły fotowoltaiczne, falowniki, okablowanie, konstrukcja, zabezpieczenia. Wszystko działa zarówno w słoneczny dzień, jak i przy pochmurnej pogodzie.

Farma fotowoltaiczna opłacalny biznes

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną jest korzystna finansowo za sprawą różnych form pomocy finansowej dla inwestorów. W warunkach obecnej wysokiej inflacji jest niewątpliwie jedną z lepszych możliwości lokowania kapitału. Zwrot inwestycji jest pewny i pozbawiony ryzyka. Czas zwrotu zainwestowanych pieniędzy zależy od wielkości przedsięwzięcia. Weryfikację możliwości montażu i ofertę finansowania opracowuje i prezentuje przedstawiciel firmy.

Jak przygotować się do inwestycji?

Wymogi konieczne do przygotowania farmy fotowoltaicznej nie są skomplikowane i sprowadzają się do posiadania:

  1. odpowiednio nasłonecznionej działki, co oznacza jej nachylenie w stronę słońca lub terenu całkowicie płaskiego bez sąsiedztwa, wysokich budynków, drzew czy innych nasadzeń
  1. działki o odpowiedniej powierzchni pod inwestycję; 1MW mocy zmieści się na pow. 1.5ha
  1. gruntu o klasie IV lub gorszej, nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
  1. bliskości punktu odbioru energii, tak aby maksymalnie ułatwić dostarczenie jej i nie ponosić kosztów dodatkowego montażu połączenia.

Przed realizacją przedsięwzięcia, przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenie na budowę i odpowiednie decyzje administracyjne, zależne od planowanej mocy elektrowni. Kluczowy tutaj jest projekt budowlany, warunki przyłączeniowe instalacji.

Farmy fotowoltaiczne przyszłością polskiej energetyki

Produkcja słonecznej energii elektrycznej to wytwarzanie energii „zielonej”, zero emisyjnej, przyjaznej dla środowiska. Transformacja polskiego sektora energetycznego dopiero się zaczęła. Zamiast węgla odnawialne źródła energii – słońce, woda, wiatr. Nie ma odwrotu od założeń Big ecology. Przyszłość nasza i planety zależy od wprowadzania technologii neutralnych klimatycznie. Rodzi to sygnał dla przedsiębiorców, aby stać się innowacyjnym i społecznie odpowiedzialnym.

Farmy fotowoltaiczne znakomicie wpisują się w te trendy.