fbpx

Dlaczego warto inwestować w farmy fotowoltaiczne?

Fotowoltaika – pewną inwestycją w przyszłość

Fotowoltaika to nowy przyszłościowy dział w sektorze energetyki pozyskujący energię ze słońca. Warto w nią inwestować, gdyż jest projektem dalekosiężnym. Jest alternatywą dla energetyki opartej na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego. Dekarbonizacja gospodarki jest faktem i nikt na świecie się z niego nie wycofa.

Wdrażany przez Unię Europejską – Europejski Zielony Ład jest planem zachowującym optymalną równowagę między rozwojem gospodarki a ochroną środowiska naturalnego. Do 2050 roku wdrożone mają być wszystkie możliwe technologie zabezpieczające osiągnięcie neutralności emisyjnej.

Farmy fotowoltaiczne – jak to działa u innych

Przykłady jak sprawdza się fotowoltaika funkcjonująca od wielu lat na naszym kontynencie, pozwolą na subiektywną ocenę ewentualnych decyzji inwestorskich. Motywując się cytatami znanych inwestorów można przytoczyć Roberta Kiyosaki, który stwierdził „Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”.

Więc przyjrzyjmy się, jak to działa w Szwajcarii, gdzie w Lugano od 1982 roku działa najstarszy system fotowoltaiczny w Europie. Według oceny fachowców instalacja jest archaiczna w stosunku do obecnych technologii. Badanie naukowców ze szwajcarskiego SUPSI oceniające jej użytkowanie po 20 latach stwierdziło delaminację 92 proc. modułów, ale nie spowodowała ona zmniejszenia uzysków energii. Oznacza to, że zły wygląd modułów nie jest równoznaczny z ich złym działaniem. Również pęknięcia ogniw nie pogorszyło parametrów pozyskiwanej energii. Na pogorszoną o 29 proc. wydajność początkową wpływ miały tzw. Hotspoty. Po niezbędnej renowacji stwierdzono, że moduły pracować mogą jeszcze kolejne 10-15 lat. Po 35 latach spadek mocy początkowej o 20 proc. stwierdzono w 70 proc. modułów. Natomiast Swisssolar

– Szwajcarskie Stowarzyszenie Energetyki Solarnej stwierdza, że również inne instalacje uruchamiane na przełomie lat 80. i 90. XX wieku nadal pracuję z wysoką wydajnością. I tak dla przykładu uruchomiona w Szwajcarii w 1993 roku instalacja o mocy 560kW, będąca w owym czasie największą elektrownią PV w Europie, bazującą na modułach Siemensa zdegradowała się o 0,69 proc – dane te opublikowano w 2019 r. Wniosek z tego jest oczywisty, mimo ograniczeń gwarancyjnych producenckich podstawowych elementów – modułów, mogą one wiele lat pracować, nie zmieniając znacząco swej wydajności.

Polityka Energetyczna Polski 2040

Wytyczne w zakresie nowego energetycznego ładu przedstawione zostały w lutym br. Rada Ministrów zatwierdziła nową rządową strategię energetyczną przedstawioną w dokumencie – Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP), która przewiduje, że udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w zużyciu energii ma wynieść co najmniej 23 proc, do 2030 roku. Dla inwestorów to sygnał o realnym przestawianiu się energetyki na nowe tory i też nowe formy państwowego wsparcia finansowego, zwłaszcza dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW.

Farmy fotowoltaiczne nowa jakość infrastruktury energetycznej

Przechodzenie na zieloną energię stwarza więc konieczność tworzenia nowej infrastruktury energetycznej, do której należą farmy fotowoltaiczne. W ostatnim czasie nastąpił znaczący wzrost sektora PV i nie wykluczone, że osiągnie on pierwsze miejsce  spośród wszystkich metod pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Na ten boom wpływ ma niewątpliwie również fakt, że sama konstrukcja farmy jest dość prosta do wykonania. Instalacje o mocy do 1MW najbardziej interesujące dla inwestorów zajmują 1,5 ha, montowane są na lekkiej konstrukcji posadowionej na gruncie, ale nie związane  z nim trwale. Instalacja taka nie wymaga wielu pozwoleń budowlanych. Ponadto mogą być one stawiane w miejscach nienadających się na inną zabudowę, a więc na przykład na terenach rekultywowanych. Miejsce wymaga jedyne południowego nachylenia lub winno być płaskie, bez sąsiedztwa wysokich roślin lub budynków. 

Należy też podkreślić, że ceny modułów sukcesywnie spadają od wielu lat, dlatego postawienie instalacji PV jest stosunkowo najtańsze spośród technologii OZE. Równocześnie postęp technologiczny coraz bardziej wpływa na poprawę  jakości modułów, zwiększając ich wydajność i żywotność.

Rentowność farmy fotowoltaicznej 

Rentowność farmy fotowoltaicznej jest na tyle wysoka, że opłaci się w nią inwestować. Szczególnie obecnie gdy wysoka inflacja topi kapitał, a zyski z lokat bankowych są mizerne.

Warunkiem finansowego powodzenia jest profesjonalne zaplanowanie wszystkich elementów składowych zarówno realizacji inwestycji jak i jej późniejszej eksploatacji. Szczegółowych rozliczeń może dokonać profesjonalny i rzetelny wykonawca, którego doświadczenie jest gwarancją, że inwestor nie poniesie nieprzewidywanych kosztów i osiągnie satysfakcjonujący zysk.    

Podsumowanie

Podsumowując temat, należy stanowczo stwierdzić, że warto inwestować w farmę fotowoltaiczną. Jest to inwestycja bezpieczna prawnie wspomagana przez UE i nasz rząd, więc nie należy się spodziewać legislacyjnych niespodzianek w przyszłości niekorzystnych dla inwestora.

Farmy fotowoltaiczne działają od wielu lat w wielu państwach w Europie i poza nią i sprawdzają się w użytkowaniu. Są też zyskowne i łatwe w eksploatacji.

I najistotniejsza zaleta – to zero emisyjności i korzystanie z niewyczerpalnego źródła energii jakim, jest słońce.