fbpx

Przyszłość energetyki

Farmy Fotowoltaiczne

Wybieramy odpowiedzialnie i świadomie inwestycję „jutra”, niezawodną
i bezpieczną.

Pewna inwestycja

Farmy Fotowoltaiczne

Naszym głównym obszarem działania, są naziemne instalacje dużych mocy. Zaprojektowaliśmy dotychczas kilkadziesiąt tego typu elektrowni w Europie. Przeprowadzamy inwestora przez cały proces realizacji inwestycji od początku do końca. Pomagamy w pozyskaniu finansowania tego typu projektów, również za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Nieustannie poszukujemy gruntów spełniających odpowiednie kryteria, które pozwalają na budowę farm fotowoltaicznych. Posiadamy gotowe do realizacji projekty w konkretnych lokalizacjach, które możemy zaproponować inwestorom. Do sprawnej realizacji dużych projektów dysponujemy dedykowanym zespołami montażowymi.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

1

Moduły fotowoltaiczne

Zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, wytwarzając prąd stały
3

Falownik

To centralny układ instalacji fotowoltaicznej. Przekształca prąd stały na prąd zmienny o częstotliwości 50 Hz i napięciu 230 V. (Taki jak w gniazdkach).
5

Licznik dwukierunkowy

Zlicza energię płynącą od sieci do budynku oraz od budynku do sieci.

2

System montażowy

Aluminiowe, wysokiej jakości stelaże, do których przymocowane są panele.
4

Skrzynka przyłączeniowa

Wyposażona w komplet zabezpieczeń nadprądowych i nadnapięciowych.
6

Sieć energetyczna

W ciągu dnia nadwyżki energii przekazywane są do sieci energetycznej. W nocy sieć oddaje nadwyżki energii i zabezpiecza ciągłość dostaw niezależnie od nasłonecznienia.

Korzyści dla inwestora

Obsługa
gwarancyjna

Pozyskiwanie środków krajowych
i unijnych

Korzystne
finansowanie

Zwrot z inwestycji w około 6 lat

Finansowanie

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 roku

W zależności od programu możliwe są pożyczki lub dofinansowania bezzwrotne dla inwestorów fotowoltaiki.

Gotówka

Inwestor może też sfinansować instalację PV ze środków własnych, czyli gotówką.

Projektowanie

Projekty budowlane i wykonawcze

Projekt wykonawczy jest następstwem projektu budowlanego. Stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Podstawą prawną, według której sporządza się ten dokument jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

Uzyskiwanie decyzji administracyjnych

W zależności od wielkości instalacji PV inwestor musi zebrać wszystkie obowiązujące decyzje administracyjne. Farmy fotowoltaiczne o powierzchni zabudowy pomiędzy 0,5 a 1 ha wymagają też decyzji środowiskowej. Wszystkie decyzje rozpoczynają proces projektowania instalacji.

Zgłoszenia do OSB

Jeżeli natomiast wysokość ww. urządzenia przekroczy 3 m, wówczas inwestor będzie zobowiązany dokonać zgłoszenia.

Uzgodnienia PPOŻ

19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Według nowych przepisów każdy projekt urządzeń instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kWp, musi zostać zaakceptowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który sprawdzi jego zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Instalacja będzie też musiała zostać zgłoszona do organów Państwowej Straży Pożarnej. Mniejsze instalacje nadal nie wymagają żadnych uzgodnień.

Wykonawstwo

Prowadzenie budów

Rozpoczęcie i prowadzenie budów określa szczegółowo Ustawa Prawo Budowlane w Rozdziale 5. Za rzetelne prowadzenie budowy przyjmuje się wariant, w którym wszystkie uwzględnione w przepisach etapy budowy będą sprawdzane. To wariant najkorzystniejszy dla inwestora jak i kierownika budowy.

Dostawy i montaż

Wysokiej jakości urządzenia renomowanych firm do instalacji fotowoltaicznej oraz poprawnie wykonany ich montaż, czyli umocowanie, jest istotnym wyznacznikiem jakości oraz działania instalacji w perspektywie lat. Do tego indywidualne podejście do inwestora pozwala na dopasowanie wszystkiego do jego subiektywnych potrzeb i wymagań.

Przykładowe realizacje

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Orły Cesin

Stary dzików

Malenia

Sadykierz 1MW

Sadykierz 1MW

Feliksów

Kujawy 1MW

Kujawy
1MW

Chcesz zarabiać na farmach fotowoltaicznych?

Przedsiębiorco, rolniku, właścicielu niezagospodarowanych przestrzeni – rozsądnie spożytkuj swój teren i zarabiaj na farmach fotowoltaicznych.